Forandringsledelse

At tage faget Forandringsledelse på Erhvervsakademi Aarhus har personligt været en transformerende oplevelse for mig. Gennem kurset har jeg opnået dybdegående indsigt i, hvordan man effektivt kan analysere, planlægge og gennemføre komplekse forandringsprocesser inden for en organisation. Denne viden er afgørende, da den har styrket min evne til at håndtere modstand og fremme positiv forandring, hvilket er afgørende i min ledelsesrolle.

Kurset har været sammensat af forskellige moduler, der dækkede alt fra teoretiske perspektiver på forandringsledelse til praktiske værktøjer og teknikker til at implementere ændringer. Et af de mest værdifulde aspekter har været brugen af rollespillet, som gav mig mulighed for at anvende teorier i praktiske scenarier, hvilket har skærpet min forståelse og min evne til at træffe strategiske beslutninger.

Værdien af dette kursus for mig har ikke kun ligget i det faglige indhold, men også i den måde, det har påvirket min tilgang til ledelse. Jeg har lært at værdsætte og anvende en mere agil tilgang i mit lederskab, hvilket har gjort mig bedre rustet til at lede gennem usikkerhed og forandring. Denne kompetenceudvikling har ikke kun haft en positiv indvirkning på min karriere, men også på de teams, jeg leder, ved at skabe en kultur, der er mere modig, innovativ og tilpasningsdygtig.

Mere information om Forandringsledelse på Erhvervsakademi Aarhus kan findes her.